okoliczność


okoliczność
Splot okoliczności zob. splot.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • okoliczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc okolicznośćści, lm M. okolicznośćści, zwykle w lm {{/stl 8}}{{stl 7}} sytuacja; składnik sytuacji, zwłaszcza uboczny; fakt towarzyszący czemuś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Okoliczności zewnętrzne, towarzyszące. W… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • okoliczność — ż V, DCMs. okolicznośćści; lm MD. okolicznośćści «wydarzenie (godne uwagi), fakt, zajście, sytuacja; wydarzenia, fakty uboczne; jeden ze składników sytuacji, fakt towarzyszący czemuś, szczegół do czegoś należący; sposobność» Nieprzewidziana,… …   Słownik języka polskiego

  • okazja — ż I, DCMs. okazjazji; lm D. okazjazji (okazjazyj) 1. «okoliczność sprzyjająca czemuś, umożliwiająca coś; odpowiednia do czegoś sytuacja; sposobna chwila, sposobność» Dobra, jedyna, najlepsza, wyjątkowa okazja. Mieć okazję spotkać się z kimś,… …   Słownik języka polskiego

  • przesłanka — ż III, CMs. przesłankance; lm D. przesłankanek 1. «okoliczność sprzyjająca realizacji pewnych zamiarów» Przesłanki ekonomiczne, naukowe. Stworzono przesłanki dla uspołecznienia pracy w rolnictwie. 2. log. «zdanie stanowiące punkt wyjścia… …   Słownik języka polskiego

  • okazja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. okazjazji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} okoliczność sprzyjająca czemuś, odpowiedni do czegoś, na coś moment; sposobność, możliwość : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dobra, jedyna,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przesłanka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. przesłankance; lm D. przesłankanek {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} okoliczność ważna dla realizacji czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przesłanki polityczne, gospodarcze. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bodziec — m II, D. bodźca; lm M. bodźce, D. bodźców 1. «czynnik wywołujący pobudzenie organizmu, jego tkanek» Bodziec chemiczny, mechaniczny, świetlny. Bodziec wewnętrzny, zewnętrzny. ∆ Bodziec bezwarunkowy «czynnik działający bezpośrednio na zmysły» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • dowód — m IV, D. dowódwodu, Ms. dowódwodzie; lm M. dowódwody 1. «okoliczność, rzecz dowodząca czegoś, przemawiająca za czymś, świadcząca o czymś, wskazująca na coś; oznaka czegoś, potwierdzenie, uzasadnienie, świadectwo» Dowód wdzięczności, zaufania,… …   Słownik języka polskiego

  • drobiazg — m III, D. u, N. drobiazggiem; lm M. i 1. «mały przedmiot służący do codziennego użytku, ozdoby itp.» Drobiazgi upominkowe, pamiątkowe. Dostała na imieniny kilka drobiazgów. przen. «krótki utwór literacki» Napisał kilka drobiazgów nowelistycznych …   Słownik języka polskiego

  • ewentualność — ż V, DCMs. ewentualnośćści; lm D. ewentualnośćści «możliwość nastąpienia jakiegoś wypadku, zdarzenia; okoliczność» Przewidzieć, rozpatrzyć, rozważyć ewentualność czego (np. wyjazdu). Być przygotowanym na wszelkie ewentualności …   Słownik języka polskiego